Residència Toy

Horari Atenció

DEPARTAMENTPERSONA RESPONSABLEHORARI D’ATENCIÓ
Gerència

Monica Piccoli

629 98 16 96

Cita prèvia
Direcció

José Manuel Lafuente

678 58 53 81

Dilluns a divendres

10 – 13 h

 Mèdic Dr. Eugenio Gimeno

Dilluns a divendres

7.30 – 8.30 h

Treball Social

Marta Gonfaus

678 58 53 53

Dilluns a divendres

10 – 14:30 h

Infermeria

Mónica Pérez

-Infermera de torn-

663 96 37 06

Dilluns a diumenge

10 – 12 h

 FisioterapeutaAna Fernández

dilluns i dimecres

10 – 12 h

Psicologia

Sandra Aguilar

Dilluns i dimecres

17-18 h

Educador SocialBernat Vilella

Dimecres

10 – 13 h

Terapia Ocupacional Lara Avila

Dilluns i dijous

16-18 h

*Fora d'aquest horari cal demanar cita concertada.