Residència Toy

Horari Atenció

DEPARTAMENTPERSONA RESPONSABLEHORARI D’ATENCIÓ
Gerent

Monica Piccoli

629 98 16 96

Cita prèvia
Director

José Manuel Lafuente

678 58 53 81

Dilluns i dijous

10 a 14 h

 Metge Dr. Eugenio Gimeno

Dilluns i dijous

9 a 11 h

Treballadora Social

Marta Gonfaus

678 58 53 53

Dilluns a divendres

10 a 14:30 h

Infermera

Mónica Pérez

-Infermera de torn-

663 96 37 06

Dilluns a divendres

10 a 12 h

 FisioterapeutaAna Fernández

dilluns i dimecres

10 a 12 h

Psicologa

Sandra Aguilar

Dilluns i dimecres

17 a 18 h

Educadora SocialBernat Vilella

Dijous

11 a 13 h

Terapeuta Ocupacional Lara Avila

Dilluns i dijous

16 a 18 h

*Fora d'aquest horari cal demanar cita concertada.