Residència Toy

Horari Atenció

DEPARTAMENTPERSONA RESPONSABLEHORARI D’ATENCIÓ
Gerent

Monica Piccoli

629 98 16 96

Cita prèvia
Directora

Marta Gonfaus

678 58 53 53

Dilluns i divendres de 10 a 14:30 h

Metge Dr. Eugenio Gimeno

Dilluns i dijous de 9 a 11 h

Treballadora Social

Marta Gonfaus

678 58 53 53

Dilluns a divendres de 10 a 14:30h

Infermera

Mónica Pérez

-Infermera de torn-

663 96 37 06

Dilluns a divendres de 10 a 12 h

FisioterapeutaAna Fernández

Dilluns i dimecres de 10 a 12 h

Psicòloga

Sandra Aguilar

Dilluns i dimecres de 17 a 18 h

Educadora Social

Bàrbara Pérez

Dilluns a divendres de 10 a 14h

   

*Fora d'aquest horari cal demanar cita concertada.