Residència Toy

Psicologia

Psicologia

  • Avaluació psicològica a l’ingrés.
  • Atenció psicològica a les demències.
  • Intervencions psicològiques individuals i grupals.
  • Assessorament psicològic a les famílies i tutors.
  • Informes psicològics de seguiment.
  • Activitats d’estimulació cognitiva.