Residència Toy

Psicologia

Sandra Aguilar
Psicòloga
Núm. colegiada 25306

Psicologia

Treball administratiu:

 • Registre del seguiment dels residents a nivell cognitiu, emocional, comportamental i social.
 • Actualització dels expedients psicològics dels residents.
 • Elaboració d’objectius individuals de cada resident.
 • Elaboració d’informes psicològics.
 • Realització dels PIAIS individuals.
 • Preparació d’activitats i tallers d’estimulació cognitiva.
 • Elaboració d’informes de les activitats portades a terme i la seva evolució

Funcions en relació amb les persones usuàries:

 • Realitzar avaluació psicològica de la persona en les vessants emocional, cognitiva i psicopatològica.
 • Fer el tractament, la intervenció i la prevenció, si escau, de l’àrea emocional, relacional, tant des del punt de vista individual com grupal.
 • Realitzar seguiment de la persona en les àrees especifiques del deteriorament cognitiu, alteracions conductual, psicopatologies, atenció al dol i d’afrontament a la mort.
 • Incorporar als usuaris en les activitats d’estimulació cognitives programades, segons els seu estat general, per tal de millorar i preservar les capacitats cognitives.
 • Intervenir, en col·laboració amb la resta de l’equip, en la resolució de conflictes personals i altres necessitats especifiques.
 • Vetllar perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
 • Intervencions conductuals i trastorns del comportament.
 • Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Funcions en relació amb la família o persona de referència:

 • Assessorament psicològic a les famílies i tutors de la persona usuària amb dificultats psicològiques.
 • Fer l’assessorament i l’orientació psicoeducativa, de manera individual i grupal.
 • Atendre la família, en el procés d’atenció al dol i enfrontament a la mort.