Residència Toy

Servei Assistencial

Maria José Rosa
Coordinadora

Auxiliars d’Infermeria

COMPETENCIES EN RELACIÓ A L’USUARI I FAMILIA

Procés d’acollida:

 • Entrevista amb usuari i família per conèixer els costums i vida quotidiana del client i que el canvi de domicili/estada temporal i el procés d’adaptació sigui el més agradable i fàcil possible.
 • Acomodar l’habitació per crear un entorn en el que l’usuari s’orienti i el senti seu.
 • Informació i guia del pla inicial adaptat a les necessitats de l’usuari i poder compaginar amb la família els horaris.

Estada:

 • Tutorització integral en l’atenció amb auxiliars, tutores i referents.
 • Model de l’atenció centrat en la persona i famílies.
 • Atenció humana i personalitzada.
 • Atenció permanent continuada.
 • Respecte als valors essencials de dignitat, autonomia, intimitat i participació de les persones.
 • Contínua revisió de les necessitats de les Activitats de la Vida Diària, adaptant els canvis.
 • Acompanyament al resident en l’etapa final de la vida.

Equip:

 • Auxiliars d’infermeria amb títol oficial, ampli rati de plantilla.
 • Experiència dilatada i acreditada en el sector.
 • Coordinadora experta en gestió d’equips auxiliars.
 • Cobertura garantida.
 • Formació continuada.
 • Registres diaris AVD.