Residència Toy

Infermeria

Infermeria

  • Atenció d’Infermeria continuada.
  • Disponibilitat del servei d’Infermeria per atenció nocturna.
  • Alta qualitat de cures d’Infermeria.
  • Participació i col·laboració de les famílies en els processos d’atenció.
  • Atenció personalitzada als residents, famílies i fundacions.
  • Coordinació amb altres recursos assistencials.
  • Seguiment i control dels processos assistencials.