Residència Toy

Comptabilitat

Comptabilitat

  • Formula, gestiona, distribueix i controla el pressupost de la Residència, gestiona les modificacions pressupostàries que corresponguin per garantir el funcionament normal de la Residència.
  • Planifica, organitza, dirigeix, vigila i controla de manera eficient i eficaç, els recursos econòmics de la institució.