Residència Toy

Direcció

Direcció

  • Planificació, direcció i supervisió de tots els serveis i activitats de la Residència.
  • Elaboració d’objectius específics de treball des de la planificació general de gerència, determinant, si cal, el calendari, els responsable i un correcte seguiment.
  • Responsabilització i coordinació dels diferents espais d’atenció del Centre Residencial.
  • Dins del marc establert per l’entitat titular, si escau, responsabilització de la gestió econòmica i financera de la Residència
  • Avaluació anual del grau de qualitat dels serveis i del grau de satisfacció dels usuaris.
  • Actualització de la documentació oficial del Centre i de la informació relativa als usuaris, garantint el compliment dels requisits legals establerts.
  • Coordinació de l’atenció dels usuaris que han de realitzar els serveis i institucions relacionades.