Residència Toy

Tarifes

TARIFA PREUS ANY 2021

RESIDÈNCIA

ESTADES PERMANENTS

Habitació Doble  Preu residència+IVA 10%  Preu mensual
 Baixa dependència  1800 €  1980 €
 Mitja dependència  1900 €  2090 €
 Alta dependència  2000 €  2200 €

Habitació individual

  • Suplement per a qualsevol categoria                160 €

ESTADES TEMPORALS

Preu diari Centre Residencial

Autònom 85 €
Mitja dependència 95 €
Alta dependència 105 €

CENTRE DE DIA (Fora de servei)

ESTADES TEMPORALS

Estada diaria completa ( 7-20 H)

Autònom 70 €
Mitja dependència 80 €
Alta dependència 90 €
Mitja estada (8-14 H / 14-20 H) 60 €

Preus d’estades permanents en Centre de Dia a consultar.

  • El preu del menú per als acompanyants diari és de 7.5 €
  • La variació de preus en residència serà en funció del grau de dependència del resident, i per tant les atencions que necessita.
  • Al moment d’entrada s’haurà d’abonar un dipòsit de garantia de la meitat de la quota acordada.

Aquests preus contemplen els següents serveis:

  • Seguiment mèdic i d’infermeria al resident
  • Seguiment social i psicològic
  • Tractaments rehabilitadors
  • Participació en diferents tallers d’animació
  • En el cas de Centre de Dia una dutxa setmanal.