Residència Toy

Filosofia Assistencial

Gestió Professional

 • Gestió de Qualitat
 • Gestió Participativa
 • Gestió per Objectius
 • Gestió per Processos

Valors assistencials

 • Orientació a l’usuari
 • Competència professional
 • Qualitat i calidesa del servei
 • Satisfacció a l’atenció
 • Humanització i personalització de l’atenció
 • Respecte a l’autonomia

Model d’Atenció 

 • Centrat a la persona
 • Filosofia humanista
 • Atenció integral i integrada
 • Treball interdisciplinari
 • Metodologia clínica
 • Participació d’usuaris i famílies
 • Professionalització de la plantilla