Residència Toy

Missió i Visió

Missió: “ cuidar als residents i famílies amb qualitat i calidesa”

Visió:  Ser una institució de referència i lideratge en els àmbits :

  • Atenció geriàtrica assistida
  • Formació de nous professionals en àmbit de la dependencia
  • Programes i projectes de cooperació amb entitats socials